Цена на час по балет (60 мин.) – 8 лв.
Цена на месечна карта (8 занятия) – 55 лв.

Условия за ползване на картата:
– Месечните карти важат до датата, указана на талона.
– Картите включват 8 занятия, считано от датата на закупуване.
– При изтичане на периода неизползваните талони не се подменят.
– Загубена карта не се възстановява.