Такса на час по балет (60 мин.) – 15 лв.

Индивидуалната такса се заплаща след края на всеки час.
Можете да направите плащането и по банков път на следната
банкова сметка:
IBAN: BG61CECB979010A3036201
Румяна Димитрова Славчева
основание: такса балет, име на дете, дата

Такса на индивидуален час по балет (60 мин.) – по договаряне.
Цена на месечна карта (8 поредни занятия) – 105 лв.

При заявяването на месечна карта за осем последователни посещения
получавате отстъпка. Картите се закупуват на място, след края на урока.
Ако заплащането е направено по банков път, се предават на родителя/детето.

IBAN: BG61CECB979010A3036201
Румяна Димитрова Славчева
основание: карта балет, име на дете, начална дата

Условия за ползване на картата:
– Месечните карти важат до датата, указана на талона.
– Картите включват 8 занятия, считано от датата на закупуване.
– При изтичане на периода неизползваните талони не се подменят.
– Загубена карта не се възстановява.